case Ekspertviden Om #DataForBusiness

Data fortæller os vi skal skifte navn

Data fortæller os vi skal skifte navn

Svineproducenten Axzon er ved at lægge produktionen om, vil sælge gennem nye kanaler og ikke mindst ændre hele koncernens navn og brand. Alle de beslutninger er baseret på data.
Kan data være så afgørende, at de definerer, hvad et firma skal lave og endda, hvad firmaet skal hedde?

Ja, det kan de godt. Og det er den kur, de bogstaveligt talt er ved at tage lige nu hos svineproducenten Axzon.

”Hvis alt går som planlagt, skifter vi navn til Goodvalley på en ekstraordinær generalforsamling,” forklarer Holger Axelgaard, der er firmaets CIO.
”Det sidste års tid har vi brugt på en kæmpemæssig data indsamling med mere end 4.000 respondenter. Den har ikke blot vist os, hvad vi skal producere, hvordan vi skal markedsføre os selv men også, hvad vi skal hedde.”

Axzon er ikke kendt i den brede danske offentlighed, men koncernen sælger 1,3 mio. svin årligt og omsætningen rundede 1,5 mia. kr.
Firmaet har opbygget en næsten selvforsynende kæde på gårde i Østeuropa, hvor de ikke blot producerer grisene, men også har egne marker til foderproduktion, eget slagteri og egne lastbiler til at stå for transporten. Det har den fordel, at det mindsker smitterisikoen, forhøjer fødevaresikkerheden og gør det nemmere at have fuld kontrol over logistikken.
”Vi har faktisk også vores egne biogasanlæg, hvor vi genbruger gyllen og resterne fra kornproduktionen. Det betyder, at vi producerer vores egen el til gårdene og er CO2-neutrale i den polske del af produktionskæden,” forklarer Holger Axelgaard.
Axzon blev stiftet i de tidligere 1990’ere, da muren faldt og Østeuropa åbnede op. I første omgang udnyttede man dansk viden om svineproduktion til at etablere en effektiv produktion i Polen under navnet Poldanor. Siden voksede firmaet betydeligt, så man nu også har svineproduktion i Ukraine og Rusland.
I 2016 rundede overskuddet 100 mio. kr., og samlet set har virksomheden 2.500 ansatte spredt ud over tre lande. Og så er der en lille håndfuld personer i Danmark, der tager sig af den samlede koncern-styring fra et kontor på Axelborg i midten af København.
Heriblandt IT-funktionerne, som Holger Axelgaard har ansvaret for.

 

Første skridt: Sociale medier og cloud
”I gamle dage var IT noget, man forsøgte at begrænse mest muligt. Man så det kun som en udgift. Ledelsen mente stort set, at man kun behøvede en enkelt PC på hver gård, og det eneste de blev brugt til, var at noteret, hvor mange grise der var døde.”
Den geografiske spredning har også været en udfordring, men netop brugen af teknologi har hjulpet virksomheden til at hænge bedre sammen, forklarer Holger Axelgaard.
”Vi indførte IP-telefoni og Video-konferencer længe før andre virksomheder. Det har ændret den måde, vi kommunikerer på helt grundlæggende. Tidligere mødtes folk kun, når topcheferne tog flyveren til et af de andre lande.”
To nyere bølger af teknologi har også haft en positiv effekt: Sociale medier og cloud computing.
”I dag er vidensudvekslingen steget helt enormt. Det ikke usædvanligt, at folk i produktionen bruger video til at vise en ny tekniske løsning til kollegaer i de andre lande. Det skete aldrig før i tiden.
”Vi har også fået en langt mere fleksibel og stabil IT-drift, efter at vi har flyttet en masse ting til cloud-løsninger. Nogle af de her gårde ligger rigtigt langt ude på landet, hvor strømforsyningen måske ikke er særligt stabil, og hvor man i hvert ikke lige kan få en ekstra server i luften på et par timer.”

 


Et enormt skifte

I det hele taget, er Axzon på vej til at blive en helt anden koncern end tidligere, understreger Holger Axelgaard, men skiftet tager udgangspunkt i en nøje analyse af markedet, og her er der stor forskel på danske og østeuropæiske forbrugere.
”Danskerne er kendt for, at de kun fokuserer på pris, når de køber kød. De går ganske simpelt ud fra, at fødevaresikkerheden og kvaliteten er i orden, og derfor køber de det meste af deres kød i supermarkedet så billigt som muligt.”
”I vores store undersøgelse fandt vi ud af, at forbrugerne i Østeuropa gerne vil have produkter, der er antibiotika-frie og er blevet fodret med GMO-frit foder. Det er en værdi, som de østeuropæiske forbrugere værdsætter og er villige til at betale for.”
Hidtil har Axzon blot været en ukendt bulk-producent af kød. Det kommer koncernen til at ændre, og samtidigt vil man tilføje nye salgskanaler, så man også går ud gennem specialbutikker og internetbutikker, hvor forbrugerne forventer at finde kvalitetsprodukter.
”Forbrugerne ser en højere pris som en garanti for kvalitet og fødevaresikkerhed. De vil også hellere købe kødet i specialbutikker, som de stoler på. Derfor kommer vi til at satse langt mere på at producere antibiotika-frit kød, og vi skifter koncernens navn fra Axzon til Goodvalley.”

 


Data på hvert et dyr

”For at det kan lade sig gøre, er vi nødt til at kunne tracke hvert enkelt dyr. Det er både dyrt og et ekstremt stort data-setup, men det er den vej, det går inden for landbruget, hvor kravene til traceability stiger.”

”Fordelen er, at vi kan monitorere det enkelte dyr langt bedre, og sende det til slagtning på det rette tidspunkt. Vi kan også spotte om et dyr har en bestemt type hoste og sidder mere ned end de andre dyr. På den måde kan vi fange det tidligere, få givet det antibiotika – og måske flyttet, så det ikke smitter de andre. Dermed kan vi både mindske mængden af antibiotika og få en højere pris for de dyr, der ikke har fået medicin.
Staldene er ikke det eneste sted, hvor Holger Axelgaard vil konvertere data til reel værdi.
Data skal holde os foran konkurrenterne
”Det er allerede sådan, at når en traktor er ude i marken, så er traktorføreren der mest af hensyn til sikkerheden. Han skal ikke røre ved rattet og pedalerne, for han kan ikke styre lige så præcist og køre lige så energieffektivt som en gps-styret traktor.”
”Noget af det mest interessante er også, at vi via droneflyvninger kan få data, så vi kan analysere på ukrudt og skadedyr i markerne og blive meget bedre til at dosere sprøjtegifte, så vi ikke sprøjter på en hel mark, men kun dér, hvor der er et reelt behov. Det sparer store beløb – og er en gevinst for miljøet.”

Selv om der ligger ret klare planer for at udvikle koncernens brug af data, er Holger Axelgaard helt med på, at det er en kæmpeopgave, der venter forude.
”Vores R&D-afdelinger arbejder med de her udfordringer, men det er ikke nemt at implementere. Vi kan heller ikke sige præcist, hvilke resultater det vil give endnu.”
”Men – jeg kan sige, at vi kommer til at investere utroligt meget i data de næste fem år. Der er rigtigt meget vi kan optimere, og det her er helt klart måden, vi kan holde os foran konkurrenterne.”DataForBusiness er et samarbejde mellem IBM, Dansk Industri, Networked Business Initiative og en lang række certificerede rådgivere. Programmet tager afsæt i forskning fra CBS, Alexandra instituttet og Teknologisk Institut. Målet er at kick-starte 500 danske virksomheders konkurrencekraft i ´17-´18 gennem adgang til et digitalt dialogværktøj, udgivelse af rapporter, fælles events og uddannelsesforløb .

Læs mere om programmet på dataforbusiness.org og prøv værktøjet der leder fra data til vækst her

Leave your thought here

*Note: Your email will be kept secret and not be published