Datacase Om #DataForBusiness

Digitalisering kræver mod fra ledelsen

Digitalisering kræver mod fra ledelsen

Man skulle ikke tro, at man kunne digitalisere sand. Eller en grusgrav. Men det er netop det, Poul Konrad Beck har arbejdet på de sidste 17 år.

Som direktør i Dansand har han siden 2001 konstant fokuseret på, hvordan han kunne automatisere og digitalisere – og ikke mindst, hvordan han, som leder, skulle tage ansvaret for opgaven.


Ressource-mangel: Arbejdskraft

Dansand holder til i den lille by Addit mellem Horsens og Silkeborg. Her har man råstoffer til de næste 100 års drift. Udfordringen ligger et andet sted.

I 2001 lavede virksomheden et større analysearbejde, der viste, at den største mangel ville blive arbejdskraft. Derfor var en betydelig automatisering nødvendig.

”I dag er vi kun bemandet 2800 timer om året, men reelt kører virksomheden 7800 timer. Store dele af døgnet er produktionen reelt ubemandet, men vi har alligevel folk på vagt. Via en tablet kan medarbejderne fx overvåge de anlæg, der tørrer sand, hjemmefra,” forklarer Poul Konrad Beck.

 

Bestyrelse skal fokusere på fremtiden
Undervejs er Dansand gået fra at være en ren ejer-ledet virksomhed til at være delvist ejet af et belgisk firma. Det har også betydet, at der er kommet en professionel bestyrelse i spil med fagfolk fra Italien, Holland og Ukraine. Samtidigt har man nøje udmålt, hvad bestyrelsen skal bruge tiden på.

”Vi har bestemt, at vi kun må bruge 15 % af tiden på alm. regnskaber og ”Compliance.” Det er reelt blot en masse tal, som folk kan læse andre steder. Vi bruger andre 15 % på ”Supporting” – fx at bestyrelsesformanden sparrer med mig som menneske og sikrer sig, at jeg fungerer optimalt og får hjælp.”

”Det vi fokuserer på – det vi bruger 70 % af tiden på – er ”Shaping” – altså visionen for virksomheden og forretningsmodellerne. Derfor har vi også valgt, at alle vore bestyrelsesmøder er faciliterede. Det er ikke for, at der skal gå hippie i møderne, men vore hjerner har godt af, at vi lægger workshops ind, fordi det giver en anden dialog end, hvis vi blot kigger på powerpoints,” forklarer Poul Konrad Beck.

Bedre til at sætte røven i klaskehøjde
Undervejs har han forandret sin rolle som leder – til det mere modige.

”Da jeg var yngre, troede jeg det galt om at lave et show og fortælle bestyrelsen, hvor godt det gik. I dag har jeg fundet ud af, at bestyrelsen er min mulighed for at være fejlbarlig og lufte det beskidte vasketøj. Jeg er blevet bedre til at sætte røven i klaskehøjde.”

Poul Konrad Beck er også meget bevist om, at han ikke selv er ekspert i digitalisering.

”I gamle dage kunne man komme langt med lidt lommeviden om IT. Det går ikke i dag, hvor det er nødvendigt at have stabsfunktioner, der tager sig af det. Når man leder en virksomhed, er det vigtigt, at man ikke nørder sig for langt ned i sagerne.”

”Der kan godt være en tendens i en produkt-drevet virksomhed til, at man hellere vil købe en gummiged frem for at lytte til, at økonomichefen vil bruge lige så mange penge på at skifte til en ny udgave af Navision.”

”Det kan også være svært at forstå, at det kan være så dyrt. Jeg ved ikke meget om IT. Det behøver jeg heller ikke. Men jeg ved, hvad det kan gøre for min forretnings udviklingsmuligheder,” understreger Poul Konrad Beck.

 

Ind på nye markeder
Dansand har gennem årene udviklet mange nye produkter, og det har blandt andet betydet, at virksomheden har klaret sig uden om finanskrisen. Det skete blandt andet med en helt ny satsning på B2C-markedet.

”Detailmarkedet stiller en helt masse krav om at være tilgængelige online og kunne håndtere elektroniske dokumenter (EDI) – krav som vores branche ikke er vant til.  Men flere krav er med til at forfine vores forretningsmodel,” siger Poul Konrad Beck.

Derfor sælger Dansand nu også sine produkter via 3000 tyske byggemarkeder, og alene på det marked er det lykkedes at tidoble omsætningen siden finanskrisen.

 

Det skal være kompliceret
Samlet set er der ganske langt fra det billede, de fleste har af en grusgrav, til det Dansand leverer i dag.

”Det skal være kompliceret, før vi vil sælge det. Vi plejer at sige, at hvis vi ikke tilfører materialet noget viden, så ville vi blot sælge mængdebaserede varer, og det går til en alt for lav pris, hvor vi ikke er konkurrencedygtige,” understreger direktøren.

Når Dansand fx sælger ”topdressing” til golfbaner, er der tale om en ganske sammensæt vare, hvor sandet blandes med spagnum og kompost, og hvor sandkornene skal være så ens som muligt i størrelse. Det skal sikre, at jorden ikke bliver kompakt og, at banen nemmere drænes for regnvand. Dermed er det også en vare, der kan generere en helt anden indtjening.

Dansands næste mål er at øge væksten på miljøområdet, hvor man vil levere mineral-filtre, som kan bruges til at rense tungmetaller ud af vand.

 

Vi dør uden udfordringer
Samtidigt håber Poul Konrad Beck at kunne automatisere driften endnu mere – blandt andet for at kunne give medarbejderne mere normale arbejdstider.

”Lige nu kører vi i to-holds skift, og det er egentlig ikke populært blandt medarbejderne. Derfor skal vi for eksempel finde ud af, hvordan vi betjener lastbiler, der kommer kl. 22 – men med det samme antal medarbejdere som i dag. Det vil give os mulighed for at vokse.”

For Poul Konrad Beck er der ikke noget alternativ til vækst. Faktisk anser han det næsten for en betingelse for overhovedet at arbejde.

”Vi kan ikke leve med ikke at vokse. Det er ikke sjovt at arbejde med en virksomhed, der ikke udvikler sig og vokser. Hvis alt bare er det samme, så bliver folk sjuskede. Mennesket er nødt til at få udfordringer, for vi dør rent mentalt, hvis vi kun laver gentagelser.”DataForBusiness er et samarbejde mellem IBM, Dansk Industri, Networked Business Initiative og en lang række certificerede rådgivere. Programmet tager afsæt i forskning fra CBS, Alexandra instituttet og Teknologisk Institut. Målet er at kick-starte 500 danske virksomheders konkurrencekraft i ´17-´18 gennem adgang til et digitalt dialogværktøj, udgivelse af rapporter, fælles events og uddannelsesforløb .

Læs mere om programmet og tilmeld dig på dataforbusiness.org og prøv værktøjet der leder fra data til vækst her

Leave your thought here

*Note: Your email will be kept secret and not be published