Ekspertviden Om #DataForBusiness

Frygt og kultur bremser vækst via data

Selv om topledelsen har lagt en strategi for, at virksomheden skal styrkes ved at bruge data i større grad, bliver fremdriften ofte standset af gamle vaner og ledelsesrutiner, opdelte systemer samt frygt for at dele data.

Man skulle tro, at efterhånden som vi får adgang til flere og flere data, ville topcheferne få nemmere ved at tage beslutninger. De konkrete tal burde gøre det simpelt at afgøre hvilke løsninger, der er bedst for firmaet.

Men en ny undersøgelse fra DataForBusiness-projektet tyder på, at det slet ikke er så let for dansk erhvervsliv. Hele 75 % af alle virksomheder rapporterer nemlig, at ”de ikke har en datadreven kultur.”

Undersøgelsen, der er lavet i et samarbejde mellem CBS, Dansk Industri og en stribe større virksomheder viser også, at kun 12 % måler på deres egen brug af data. Det er med andre ord meget få firmaer, der har det som mål at blive bedre til at bruge data til at styrke deres konkurrencekraft, og som derfor måler på, om de løbende bliver bedre til det.

Mikkel Kruse er direktør for Marketing & Kommunikation hos teknologiselskabet EG, der skaber digitale løsninger indenfor udvalgte industrier til private og offentlige kunder. Han peger på flere oplagte årsager til, at digitaliseringen bliver forhalet.

“Det handler ofte om manglende tillid til data fra andre afdelinger.”

”Det skyldes både, at data ligger i forskellige systemer, som gør det uoverskueligt, tidskrævende og dyrt at skabe overblik på tværs. Men også, at hver afdeling – marketing, økonomi, salg – har deres egne tal og egne sandheder og, at man ikke har tradition eller vilje til at dele de tal på tværs,” siger Mikkel Kruse.

”Man mangler tillid til de data, som kommer fra andre, og så holder man sig bare til at tage beslutninger ud fra mavefornemmelser og de tal, man har i sin egen afdeling.”


GDPR – et nyt benspænd
I år har der været meget fokus på EU’s persondataforordning (GDPR), og Mikkel Kruse frygter, at den kan blive brugt til at bremse vidensdeling internt.

Persondataforordningen specificerer både, at virksomhederne ikke må opbevare flere data om kunderne end nødvendigt, og at der skal være styr på, hvem der har adgang til hvilke data.

”GDPR kan godt misbruges til at gøre tingene værre. Hvis medarbejderne er tilbageholdende med at dele data og pakker det ind i en undskyldning om GDPR-compliance, bliver det nemt en blokering, som ingen kan udfordre, fordi vi endnu ikke ved, hvor stramt EU’s dataforordning vil blive tolket af Datatilsynet,” siger Mikkel Kruse.

”Jeg er helt sikker på, at det ikke har været EU’s hensigt, at vi skulle bruge persondataforordningen som en undskyldning for ikke at digitalisere, udvikle forretningen eller træffe kloge beslutninger baseret på data. Det har udelukkende været et mål at beskytte forbrugerne,” siger Mikkel Kruse.


Kommunikation, engagement og en synlig topledelse
DataForBusiness-rapporten viser også, at to ud af tre virksomheder beretter om manglende opbakning fra ledelsen som en af de væsentlige barrierer for brug af data.

Mikkel Kruse genkender problematikken og understreger vigtigheden af, at virksomhederne både har en meget klar forretningsstrategi for at bruge data og en ledelse, der går forrest.

Det er ikke nok at have en klar vision. Der skal mere til.

”Jeg oplever tit en rigtig god forretningsstrategi, som ikke er fuldt forstået ude i organisationen. Blot fordi nogen har lavet en PowerPoint, er det ikke sikkert, at alle har set og forstået den. Man tackler rigtigt mange kulturændringer med kommunikation, engagement og en meget synlig topledelse. Men det kræver, at man fra topledelsens side indser og accepterer, at ændringer i kultur tager tid samt, at ens ledelsesform skal ændres til at være mere nutidig. Med andre ord skal tidligere tiders ledelsesdiscipliner fortrænges og nye skal indlæres,” siger Mikkel Kruse.

Selv om det tager ekstra tid at inddrage medarbejderne, har det også sine fordele.

”Det er typisk folk, som sidder langt ned i hierarkiet, som er gode til at komme med ideer. Derfor er det vigtigt at engagere og inddrage hele organisationen, så de kan se sig selv i det, når strategien skal implementeres.”

”Data-som-strategi skal både op på bestyrelsesniveau, hvor man skal spørge sig selv, hvordan man bruger data til at blive klogere på både kunder og partnere – og bagefter skal man gøre det tunge arbejde med at komme ud i hele organisationen.”

”Alle skal kende virksomhedens primære indsatsområder og vide, at det er her 70 % af resurserne skal bruges, så tingene ikke strander på manglende viden eller gamle vaner,” understreger Mikkel Kruse.

Leave your thought here

*Note: Your email will be kept secret and not be published