Data forandrer verden

Danske virksomheder kan opnå store gevinster og skabe mere vækst, hvis de bruger de store mængder data, de ligger inde med. Det er det næste skridt i opbygningen af digital konkurrencekraft i dansk erhvervsliv.

DataForBusiness skal kickstarte 500 danske virksomheder
#DataForBusiness ’17-’18 programmet er søsat med målsætningen om at kick-starte 500 danske virksomheders evne til at skabe konkurrencekraft gennem udnyttelse af (Big) Data. Dette sker gennem udarbejdelse af en fælles branchestandard, unikt samarbejde mellem forskning og praksis, fælles events og uddannelser, samt udgivelser af nye rapporter og indsigter i "state-of-the-data-nation".  
//dataforbusiness.org/wp-content/uploads/20170905-DfB-Officielt_kickoff_footer-e1512986423279.jpg
Økosystem af partnerskaber samarbejder om udarbejdelse af standard
DataForBusiness er et unikt samarbejde mellem forskere, erhvervsinteresser, virksomheder og certificerede rådgivere. Modellen bag værktøjet DataForBusiness er blevet til på baggrund af et større studie af databrug i danske virksomheder. Forskere fra Alexandra Instituttet, CBS og Teknologisk Institut har bidraget – og forskningen har taget udspring i projektet Big Data Business Academy (BDBA), som i 2015 blev søsat med forskningsmidler fra Industriens Fond.

FORSKNING

Forskere fra CBS, Teknologisk Institut og Alexandra Instituttet driver forskningen, og bidrager med troværdighed og transparens.

#DATAFORBUSINESS

Networked Business Initiative bygger bro mellem forskning og praksis. NBIs unikke model, der omsætter forskning til dialog, måling og benchmarking, giver lederen overblik på både den korte og længere bane – og leverer en effektiv kontaktflade mellem virksomhed og partner.

PRAKSIS

En lang række certificerede business partnere tilbyder rådgivning, så nytteværdien bliver størst og risikoen mindst. Den praktiske, branche- og kunde- orienterede tilgang, som de tilknyttede partnere repræsenterer, sikrer at indsigter bliver til projekter og konkret fremdrift, der skaber værdi for både partner og deltager-virksomhed.

//dataforbusiness.org/wp-content/uploads/2018-03-14-Sonsor-afmelder@2x-2.png

DataForBusiness Partnere

Industriens Fond

//dataforbusiness.org/wp-content/uploads/logo_-_industriens_fond.jpg
Industriens Fond er en engageret filantropisk fond og arbejder for, at hver enkelt støttekrone, der udbetales til projekter, har potentiale til at sikre anvendelsesorienteret viden og aktivitet med positiv virkning på Danmarks konkurrenceevne. DataForBusiness udspringer af to forskellige forskningsprojekter under samme temaindkaldelse om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015. Således er der i DataForBusiness samlet forskningsmidler for 14.5 millioner kr.
Kontaktperson hos Industriens Fond er Terkel Riis-Jørgensen: trj@industriensfond.dk; Tlf: +45 3337 6205

Copenhagen Business School

//dataforbusiness.org/wp-content/uploads/cbs_logo_horizontal_3lines_blue_rgb-13.57.32-13.57.32.png

CBS har igennem CBS Competitiveness Platform og projektet Fra Big Data til Big Business bidraget med et større studie af databrug i danske virksomheder. Fra Big Data til Big Business udspringer af en temaindkaldelse om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015.

Kontaktperson hos CBS Competitiveness Platform er Christina Merolli Paulsen: cmp.om@cbs.dk;  Tlf:+45 3815 3764

Networked Business Initiative

//dataforbusiness.org/wp-content/uploads/2015/10/nbo-logo-1.jpg
DataForBusiness leveres på Networked Business Initiatives platform. Networked Business Initiatives unikke model, der omsætter forskning til dialog, måling og benchmarking, giver virksomheder og ledere overblik på både den korte og længere bane og leverer en effektiv kontaktflade mellem virksomhed og partner.
Kontaktperson hos NBI er Jan Futtrup Kjær: jfk@networkedbusiness.org; Tlf: +45 2015 9544
//dataforbusiness.org/wp-content/uploads/Alexandra_Instituttet_A-logo_RED_black-IT_DK-e1513078239460.png

Alexandra Instituttet

Alexandra Institut har igennem projektet Big Data Business Academy bidraget med forskning og forandringsmodel til DataForBusiness. Big Data Business Academy udspringer af en temaindkaldelse om Big Data, som Industriens Fond afholdt i starten af 2015. På den baggrund har Industriens Fond tildelt 7 millioner kroner til en målrettet indsats over de næste 3 år, som drives af Alexandra Instituttet, DTU Compute, Teknologisk Institut og CLEAN.
Kontaktperson hos Alexandra Instituttet er Rasmus Bækby: rasmus.baekby@alexandra.dk;  Tlf:+45  40 35 40 66

Dansk Industri

//dataforbusiness.org/wp-content/uploads/logo_danskindustri.png
Dansk Industri er Danmarks største arbejdsgiver- og erhvervsorganisation. De repræsenterer godt 10.000 små og store virksomheder fra stort set alle grene af dansk erhvervsliv over hele landet. De varetager medlemmers arbejdsgiver- og politiske interesser - både lokalt og globalt ved hjælp af hundredvis af aktive medlemmers opbakning og engagement.
Kontaktperson hos Dansk Industri er Anja Skadkær Møller: ansm@di.dk; Tlf: +45 3377 3909

Teknologisk Institut

//dataforbusiness.org/wp-content/uploads/66009b28-2357-48b8-b232-544e842094fe.png
Teknologisk Institut har gennem projektet Big Data Business Academy været en del af forskningen bag DataForBusiness. Teknologisk Institut udvikler, anvender og formidler teknologibaseret viden til dansk erhvervsliv og har stor erfaring i forhold til at nedbryde barrierer for digitalisering i danske virksomheder.
Kontaktperson hos Teknologisk Institut er Peter Lemcke Frederiksen: plf@teknologisk.dk; Tlf: +45 7220 2074

DfB Business Partnere

//dataforbusiness.org/wp-content/uploads/Partner-image.png
#DataForBusiness programmet har en række partnere tilknyttet. De er alle certificerede i brugen af værktøjet, og kan være behjælpelige med tolkning af dine resultater. Læs mere om vores certificerede business partnere her.DATAFORBUSINESS TOOL

Viden leder bedre. Danske virksomheder skal blive bedre til at bruge de data, digitaliseringen skaber, til aktivt at forbedre og forandre forretningen.

Over 100  virksomheder har allerede brugt det nye DataForBusiness tool, værktøjet der viser vejen fra virksomhed og virkelighed til værdi. Det er din genvej til viden og vækst. Se allerede nu hvor god du er til at omsætte data til konkurrencedygtig viden og vækst.BUSINESS PARTNERE

Mød de certificerede DataForBusiness PartnereKONTAKT INFORMATION

Interesseret i at høre mere om DataForBusiness? Find kontaktinformation og pressematerialer.


Om #DataForBusiness '17-'18 - læs Pressemeddelelse her.

Brugervirksomhed? Brug for support? Har du spørgsmål af teknisk karakter ang brug af værktøjet? (IFBM. spørgsmål ang. sparring på dine resultater skal du kontakte den partner du har fået adgang til værktøjet igennem.)

Kontakt: support@networkedbusiness.org

Samarbejdspartner? Vil du være DataForBusiness samarbejdspartner '17-'18? Er du eksisterende eller ny #DataForBusiness Partner. Et konsulenthus, et universitet eller et viden netværk der gerne vil være med i #DataForBusiness programmet og gøre brug værktøjet, modellen eller indsamlede data til din branche? Kontakt:#DataForBusiness partner manager - Louise Grau Nersting:
lne@networkedbusiness.org (+45) 4081 9696