Datacase Ekspertviden Om #DataForBusiness

Vi har en masse data – nu skal de give værdi

Vi har en masse data – nu skal de give værdi

Hos Contino Transport ved de alt om, hvor deres lastbiler befinder sig. Næste udfordring er at omsætte den viden til værdi for både kunderne og firmaet selv.
Af Ernst Poulsen

 

”Vi ved næsten mere om kundernes fragt, end de selv gør,” lyder det fra direktør Søren Grodt-Andersen.

Firmaet har ca. 400 lastbiler, lidt flere chauffører – og uanset, hvor de mange biler, varer og chauffører er henne, så har de styr på det i hovedkvarteret i Padborg ved den dansk-tyske grænse.

Men – Søren Grodt-Andersen er ikke tilfreds med bare at have masser af data.

”Jeg ved, hvor chaufførerne hviler, hvor meget de bremser og hvor mange kilometer hver lastbil har kørt. Men lige nu er det data, som vi lægger i regneark – hvor det bare drukner. Det er selvfølgelig godt at have de data, men qua min baggrund inden for IT og Business Intelligence, er jeg opsat på, at vi skal bruge de data til at skabe værdi.”

I første omgang vil Contino Transport begynde at sende sms’er til modtagerne et kvarter før chaufføren ankommer til destinationen. Det giver flere fordele.

”Jeg er mine kunders forlængede arm, og når jeg yder en bedre service, så øger det sandsynligheden for, at modtageren bestiller det samme sted igen. Men det har også den fordel, at de er klar til at modtage varerne, så vi måske kan læsse af lidt hurtigere og på den måde spare tid.”

Contino Transport lagde oprindeligt ud med at køre appelsiner hjem fra Spanien, og det er herfra, at firmaet har sin karakteristiske gule og grønne farver, som præger hovedparten af lastbilerne. Siden har firmaet skiftet fokus, så man i dag kører med alle typer af industrivarer – lige fra stål, tobak, møbler, pap, maling til korn og foderstof.

Uanset, hvad der køres med, så kan opgaven opsummeres i en sætning:

”Det drejer sig om at producere så mange kilometer som muligt,” forklarer Søren Grodt-Andersen.

 

Viden skal gøre os proaktive
For at kunne være så effektiv som muligt, kræver det, at han har styr på, hvor lastbilerne er, hvor lang tid de bruger på omlæsning, hvor meget gods de har med, etc.

”Vi skal bruge den viden vi har til at være langt mere proaktive. Jeg vil gerne have heatmaps, der viser, hvor vi kører gods til og fra, så vi bedre kan planlægge turene, så der er gods med begge veje. Hvis jeg kan få et overblik der viser, at en lastbil er på vej til kun kører 8.000 km i denne måned, så har jeg en chance for at gøre noget ved det inden måneden er omme.”

Søren Grodt-Andersen er meget bevidst om, at det ikke er alle ture, der er gode at tage.

”Der kan meget vel være ture til Sjælland som ikke er værd for os at køre, fordi der ikke er noget returgods. Så er det langt bedre at sende lastbilen til Aalborg, fordi den så er tættere på de ruter, vi plejer at køre.”

Selv om meget af den viden der bruges inden for transportbranchen er digitaliseret, så mener Søren Grodt-Andersen stadig, at firmaets speditører og disponenter i sidste ende er bedst til at planlægge opgaverne.

Han peger også på, at det kræver en hel del specialviden om kørselsregler i de forskellige tyske delstater og omfattende regler miljøzoner i de tyske byer. Contino udskifter som grundregel deres lastbiler hvert tredje år. Dels fordi nye lastbiler nemmere tiltrækker nye chauffører og dels fordi, det er et krav i mange tyske byer, at lastbilerne lever op til de nyeste miljønormer.

”Når der opstår kø på motorvejen eller en chauffør bliver syg, så skal nogen kunne få det til at hænge sammen. Det er en meget avanceret form for tetris, der skal gå op. Men der er stadigt meget at hente på at skabe mere vidensdeling internt i firmaet, og det håber jeg, vi kan bruge data til.”

 

Kunderne vil have sikkerhed
Søren Grodt-Andersen tror heller ikke, at automatiserede kørselsbørser kommer til at overtage markedet. Det skyldes blandt andet den manglende kvalitet og manglende viden om, hvem der i sidste ende kommer til at køre med fragten.

”Kunderne stritter imod. De kan ikke tage risikoen for, at den bliver kørt af en ukendt chauffør fra det østlige Ukraine, som de ikke kender noget til. Det gælder både, hvis det er værdifulde varer som designmøbler eller tobak – eller hvis der står folk og venter på at arbejde videre med et byggeri. Her er det ganske simpelt ekstremt kostbart, hvis folk skal vente på en forsinket lastbil.”

I balancen mellem billig transport og sikkerhed for, at varerne når frem til tiden, så satser Søren Grodt-Andersen på leveringssikkerhed. Derfor har han også brug for præcise data, der viser hvornår godset er fremme.

”For noget tid siden mistede vi en norsk kunde, som valgte at køre med et billigere firma. Det tog kun et halvt år, så var de tilbage igen – og de var villige til at betale den oprindelige takst.”

”I gamle dage så vi os selv som logistik-chefens ven. I dag ser vi også os selv som sælgerens gode ven. Vi skal ikke bare spare en masse penge, vi skal opretholde vores service for kunderne,” understreger Sørens Grodt-Andersen.


 


DataForBusiness er et samarbejde mellem IBM, Dansk Industri, Networked Business Initiative og en lang række certificerede rådgivere. Programmet tager afsæt i forskning fra CBS, Alexandra instituttet og Teknologisk Institut. Målet er at kick-starte 500 danske virksomheders konkurrencekraft i ´17-´18 gennem adgang til et digitalt dialogværktøj, udgivelse af rapporter, fælles events og uddannelsesforløb .

Læs mere om programmet og tilmeld dig på dataforbusiness.org og prøv værktøjet der leder fra data til vækst her

Leave your thought here

*Note: Your email will be kept secret and not be published